[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

Dầu nhớt Kendall 10W30

Dầu nhớt Kendall 10W30

GT-1® High Performance Synthetic Blend
Motor Oil with Liquid Titanium
®10W30
Kendall® GT-1 High Performance
Synthetic Blend Motor Oil
với phụ gia bảo vệ
Titanium lỏng là một loại chất lượng cao, dầu động
cơ tự động bán tổng hợp được thiết kế để cung cấp
sự bảo vệ động cơ tuyệt vời cho xe chạy bằng
nhiên liệu xăng và những loại xe khách chạy bằng
nhiên liệu linh hoạt và xe tải nhẹ trong mọi điều
kiện hoạt động.
GT-1 High Performance Synthetic Blend
with Liquid Titanium  10W30
được thiết lập với một sự
pha trộn dầu tổng hợp và các nguyên vật liệu cơ
bản thông thường cùng với một gói phụ gia tăng
cường hiệu suất, đây là phụ gia bảo vệ độc quyền của chúng tôi để bảo vệ sự mài mòn và
tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc thiết lập công thức tổng hợp một phần
giúp động cơ nâng cao sự chống lại quá trình oxy hóa và ổn định nhiệt ở nhiệt độ cao và
khả năng bơm tốt hơn ở nhiệt độ thấp hơn so với các loại dầu động cơ thông thường, để
bảo vệ siêu hạng trong mọi điều kiện lái xe. Việc cung cấp phụ gia bảo vệ Titanium lỏng
làm tăng khả năng bảo vệ động cơ tạo thành một lá chắn titan ngoại quan mạnh mẽ trên
bề mặt bộ phận quan trọng của động cơ, làm giảm ma sát và mài mòn và có thể giúp kéo
dài tuổi thọ động cơ. Giảm ma sát cũng giúp cải thiện kinh tế hiệu suất nhiên liệu vượt
yêu cầu tiêu chuẩn ILSAC GF-5.
[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]                                 
[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
 Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

lốp ô tô 175/60R14

Các thông số trên lốp Sportrak 175/65r 14 trên được giải thích như sau:
1)kí hiệu:175(mm)
Thể hiện chiều rộng  mặt lốp :bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường và được đo từ mép này ts mép kia của mặt lốp ,được tính là mm.
2)kí hiệu :65 (%):
Thể hiện đọ cao từ thành lốp từ mép ngoài của lazang đến mép ngoài của lốp phần tiếp xúc lấy mặt đường được tính tỉ lệ % bề mặt ngoài lốp tiếp xúc lên mặt đường.
3)Kí hiệu R
Cấu tạo Radial giúp cho lốp có độ đàn hồi tốt triệt tiêu chấn động có độ bền cao ,ngoài ra giúp hạn chế biến dạng khi lăn bánh , do đó bám đường tốt hơn ít mòn hơn.
4)Ki hiệu :14(inch)
Đường Kính lazang  mỗi loại xe đều sử dụng 1 lazang khác nhau và đã đơcj tính toán sao cho phù hợp với kết cấu và kích thước của xe.giúp xe có sự tuyệt đối an toàn .Đường kính lazang được tính bằng “Inch”.
[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

lốp ô tô sportrak 265/70R16

Các thông số trên lốp Sportrak  265/70r 16 trên được giải thích như sau:
1)kí hiệu:265(mm)
Thể hiện chiều rộng  mặt lốp :bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường và được đo từ mép này ts mép kia của mặt lốp ,được tính là mm.
2)kí hiệu :70 (%):
Thể hiện đọ cao từ thành lốp từ mép ngoài của lazang đến mép ngoài của lốp phần tiếp xúc lấy mặt đường được tính tỉ lệ % bề mặt ngoài lốp tiếp xúc lên mặt đường.
3)Kí hiệu R
Cấu tạo Radial giúp cho lốp có độ đàn hồi tốt triệt tiêu chấn động có độ bền cao ,ngoài ra giúp hạn chế biến dạng khi lăn bánh , do đó bám đường tốt hơn ít mòn hơn.
4)Ki hiệu :16(inch)
Đường Kính lazang  mỗi loại xe đều sử dụng 1 lazang khác nhau và đã đơcj tính toán sao cho phù hợp với kết cấu và kích thước của xe.giúp xe có sự tuyệt đối an toàn .Đường kính lazang được tính bằng “Inch”.[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

lốp ô tô sportrak 215/60R16


Các thông số trên lốp Sportrak 215/60r 16 trên được giải thích như sau:
1)kí hiệu:215(mm)
Thể hiện chiều rộng  mặt lốp :bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường và được đo từ mép này ts mép kia của mặt lốp ,được tính là mm.
2)kí hiệu :60 (%):
Thể hiện đọ cao từ thành lốp từ mép ngoài của lazang đến mép ngoài của lốp phần tiếp xúc lấy mặt đường được tính tỉ lệ % bề mặt ngoài lốp tiếp xúc lên mặt đường.
3)Kí hiệu R
Cấu tạo Radial giúp cho lốp có độ đàn hồi tốt triệt tiêu chấn động có độ bền cao ,ngoài ra giúp hạn chế biến dạng khi lăn bánh , do đó bám đường tốt hơn ít mòn hơn.
4)Ki hiệu :16(inch)
Đường Kính lazang  mỗi loại xe đều sử dụng 1 lazang khác nhau và đã đơcj tính toán sao cho phù hợp với kết cấu và kích thước của xe.giúp xe có sự tuyệt đối an toàn .Đường kính lazang được tính bằng “Inch”.[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

lốp ô tô sportrak 205/65R15

Các thông số trên lốp Sportrak 205/65r 15 trên được giải thích như sau:
1)kí hiệu:205(mm)
Thể hiện chiều rộng  mặt lốp :bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường và được đo từ mép này ts mép kia của mặt lốp ,được tính là mm.
2)kí hiệu :65 (%):
Thể hiện đọ cao từ thành lốp từ mép ngoài của lazang đến mép ngoài của lốp phần tiếp xúc lấy mặt đường được tính tỉ lệ % bề mặt ngoài lốp tiếp xúc lên mặt đường.
3)Kí hiệu R
Cấu tạo Radial giúp cho lốp có độ đàn hồi tốt triệt tiêu chấn động có độ bền cao ,ngoài ra giúp hạn chế biến dạng khi lăn bánh , do đó bám đường tốt hơn ít mòn hơn.
4)Ki hiệu :16(inch)
Đường Kính lazang  mỗi loại xe đều sử dụng 1 lazang khác nhau và đã đơcj tính toán sao cho phù hợp với kết cấu và kích thước của xe.giúp xe có sự tuyệt đối an toàn .Đường kính lazang được tính bằng “Inch”.[/mota]

[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

lốp ô tô sportrak 195/65R15

Các thông số trên lốp Sportrak 195/65r 15 trên được giải thích như sau:
1)kí hiệu:195(mm)
Thể hiện chiều rộng  mặt lốp :bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường và được đo từ mép này ts mép kia của mặt lốp ,được tính là mm.
2)kí hiệu :65 (%):
Thể hiện đọ cao từ thành lốp từ mép ngoài của lazang đến mép ngoài của lốp phần tiếp xúc lấy mặt đường được tính tỉ lệ % bề mặt ngoài lốp tiếp xúc lên mặt đường.
3)Kí hiệu R
Cấu tạo Radial giúp cho lốp có độ đàn hồi tốt triệt tiêu chấn động có độ bền cao ,ngoài ra giúp hạn chế biến dạng khi lăn bánh , do đó bám đường tốt hơn ít mòn hơn.
4)Ki hiệu :15(inch)

Đường Kính lazang  mỗi loại xe đều sử dụng 1 lazang khác nhau và đã đơcj tính toán sao cho phù hợp với kết cấu và kích thước của xe.giúp xe có sự tuyệt đối an toàn .Đường kính lazang được tính bằng “Inch”.
[/mota]

Sản phẩm mới
Dầu Nhớt Kendall
Dầu Nhớt Everest
Dầu Lubrex
Lốp Nankang
Lốp CST
Lốp Sportrak
Lốp Apollo
Lốp Haida