[giaban]Call[/giaban] [tomtat] Tình trạng ;còn hàng
Lấy buôn miễn phí ship trong nội thành Hà Nội [/tomtat] [mota]

Dầu nhớt Kendall 10W30

Dầu nhớt Kendall 10W30

GT-1® High Performance Synthetic Blend
Motor Oil with Liquid Titanium
®10W30
Kendall® GT-1 High Performance
Synthetic Blend Motor Oil
với phụ gia bảo vệ
Titanium lỏng là một loại chất lượng cao, dầu động
cơ tự động bán tổng hợp được thiết kế để cung cấp
sự bảo vệ động cơ tuyệt vời cho xe chạy bằng
nhiên liệu xăng và những loại xe khách chạy bằng
nhiên liệu linh hoạt và xe tải nhẹ trong mọi điều
kiện hoạt động.
GT-1 High Performance Synthetic Blend
with Liquid Titanium  10W30
được thiết lập với một sự
pha trộn dầu tổng hợp và các nguyên vật liệu cơ
bản thông thường cùng với một gói phụ gia tăng
cường hiệu suất, đây là phụ gia bảo vệ độc quyền của chúng tôi để bảo vệ sự mài mòn và
tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc thiết lập công thức tổng hợp một phần
giúp động cơ nâng cao sự chống lại quá trình oxy hóa và ổn định nhiệt ở nhiệt độ cao và
khả năng bơm tốt hơn ở nhiệt độ thấp hơn so với các loại dầu động cơ thông thường, để
bảo vệ siêu hạng trong mọi điều kiện lái xe. Việc cung cấp phụ gia bảo vệ Titanium lỏng
làm tăng khả năng bảo vệ động cơ tạo thành một lá chắn titan ngoại quan mạnh mẽ trên
bề mặt bộ phận quan trọng của động cơ, làm giảm ma sát và mài mòn và có thể giúp kéo
dài tuổi thọ động cơ. Giảm ma sát cũng giúp cải thiện kinh tế hiệu suất nhiên liệu vượt
yêu cầu tiêu chuẩn ILSAC GF-5.
[/mota]